کانال شریانی بلوار پروین

اجرای کانال شریانی بلوار پروین شرکت نیل خاک ( قدس‏فر سابق )
کانال شریانی A و B سرخه حصار به مبلغ ۴ میلیارد ریال و به مدت ۳۰ ماه در تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۸ به طول ۵۸۵۰متر در حد فاصل بزرگراه وفادار تا بزرگراه دماوند در قالب قرارداد B/196 منعقد گردید که به دلیل تداخل با طرح‏های زیرگذر وفادار و پل هم‏سطح وفادار- پروین خاتمه پیمان گردید مقادیر اجرا به شرح ذیل است :
۱ - کانال بتنی به ابعاد ۳ در ۳
۲ - طول اجرا ۱۸۷۵ متر
3 - بتن به عیار ۹۰۰۰ متر مکعب
۴ - قلوه سنگ ۱۵۰۰۰ متر مکعب
۵ - خاکبرداری ۵۰۰۰۰ متر مکعب