ساختمان مسکونی قیطریه

طراحی و پایدارسازی به روش نیلینگ و انکراژ
گود ساختمان مسکونی واقع در قیطریه، بلوار کاوه، بهار جنوبی، بن بست بهار
کارفرما : آقای مهندس شیرزاد
زیربنا : ۲۴۰۰ متر مربع
حجم پروژه: ۱۴۰۰ متر مربع
مشاور : شرکت گرانطین
حداکثر عمق : ۱۶ متر
سال اجرا : ۱۳۹۲