ساختمان مسکونی شهران

طراحی و پایدارسازی به روش نیلینگ
گود شهران خیابان طوقانی، کوچه یاس سوم
کارفرما : مهندس قصریانی
زیربنا : ۳۸۰۰ متر مربع
حجم پروژه ۱۴۰۰ متر مربع
مشاور : شرکت گرانطین
حداکثر عمق : ۲۲ متر مربع
سال اجرا : ۱۳۹۰