مجتمع مسکونی یوسف آباد

طراحی و پایدارسازی به روش نیلینگ
گود ساختمان مسکونی واقع در خیابان یوسف آباد
کارفرما : آقای مهندس طاهری
زیربنا : ۱۲۰۰ متر مربع
حجم پروژه ۳۰۰ متر مربع
مشاور : مهندس ناظر ساختمان
حداکثر عمق : ۶ متر مربع
سال اجرا : ۱۳۹۲