ساختمان مسکونی کامرانیه

طراحی و پایدارسازی به روش نیلینگ
ساختمان مسکونی کامرانیه خیابان بیات
کارفرما : مهندس ابراهیمی- مهندس جانیان‏پور
زیر بنا : ۲۰۰۰ متر مربع
حجم پروژه :۸۴۰ متر مربع
حد اکثر عمق گود : ۹ متر
مشاور : مهندس ناظر ساختمان
سال اجرا : ۱۳۹۲