پروژه ساختمان مسکونی ولنجک

طراحی و پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ
ساختمان مسکونی واقع در ولنجک خیابان ثارالله بن بست مینا
کارفرما : آقای ابراهیمی
زیربنا : ۱۲۰۰ متر مربع
حجم پروژه ۴۰۰ متر مربع
مشاور : مهندس ناظر ساختمان
حداکثر عمق : ۱۲ متر مربع
سال اجرا : ۱۳۹۱

تماشاخانه تصاویر