پروژه مصلی کرج

 

طراحی و پایدارسازی گود مصلی کرج به روش نیلینگ
کارفرما : شرکت آرمه گروه پارسیان
زیربنا : ۶۴۰۰ متر مربع
حجم پروژه : ۴۸۰۰ متر مربع
حداکثر عمق پروژه :۱۳ متر
مشاور : شرکت گرانطین
سال اجرا : ۱۳۸۹

تماشاخانه تصاویر