پروژه خلیج فارس

 

اجرای انکراژ و دیوار برلنی

پروژه ساختمان اداری تجاری خلیج فارس سید خندان، شریعتی، کوچه خیرمندی

کارفرما : شرکت ایران شرق

زیربنا : ۸۰۰۰۰ متر مربع

حجم پروژه : ۱۵۰۰

حداکثر عمق پروژه : ۱۹ متر

مشاور : شرکت خاک و سنگ سال اجرا : ۱۳۹۲

تماشاخانه تصاویر