مجتمع مسکونی آزادگان

 

پایدارسازی دائمی ترانشه خاکی
کارفرما :
سطح تثبیت جداره :
حداکثر عمق پروژه : ۱۲ متر
مشاور :
سال اجرا :
محل پروژه :

توضیحات

مجتمع مسکونی آزادگان واقع در دارآباد. در این پروژه نیاز به پایدارسازی دائمی و آنالیز در برابر زلزله برای ترانشه خاکی زیر ساختمان‏های مسکونی تا شش طبقه وجود داشت که به دلیل مقرون به صرفه بودن روش نیلینگ و انکراژ نسبت به تمامی روش‏های پایدارسازی ( از قبیل اجرای دیوارهای حائل ) انتخاب گردید. اجرای دقیق پروژه و تحویل زودتر از برنامه زمانبندی ازویژگی‏های آن می‏باشد.