پروژه لواسان

 

طراحی و پایدارسازی گود ساختمان مسکونی لواسان
کارفرما: آقای دکتر صباغچیان
مشاور: شرکت اشل امیر پارسا
زیر بنا : ۱۶۰۰ متر مربع
سطح تثبیت جداره : ۱۸۰۰ متر مربع
حداکثر عمق گود : ۳۴ متر
تاریخ شروع : ۱۳۹۳
مدت اجرا : ۶ ماه
محل پروژه : لواسان _ اصطلک

توضیحات

وجود لایه‏ ‏های سنگی تناوبی هوازده از سیلت‏های قرمز تیره تا سبز رنگ و وجود جریان‏ های آب زیرزمینی از
ویژگی‏های این پروژه می‏باشد که با توجه به عمق ۳۵ متری پروژه با دقت زیاد طبق برنامه زمان‏بندی انجام شد.