پروژهای تحکیم دیوارهای گود

ساختمان اداری تجاری خلیج فارس

zzz

اجرای انکراژ و دیوار برلنی پروژه ساختمان اداری تجاری خلیج فارس، سیدخندان

اطلاعات بیشتر

ساختمان مسکونی ولنجک

27122010172

طراحی و پایدارسازی گود ساختمان مسکونی واقع در ولنجک

اطلاعات بیشتر

ساختمان مسکونی کامرانیه

IMG_6571

طراحی و پایدارسازی گود ساختمان مسکونی واقع در کامرانیه

اطلاعات بیشتر

ساختمان مسکونی قیطریه

IMG_4444

طراحی و پایدارسازی گود ساختمان مسکونی واقع در قیطریه، بلوار کاوه

اطلاعات بیشتر

ساختمان مسکونی لواسان

IMG_2934

طراحی و پایدارسازی گود ساختمان مسکونی واقع در لواسان، اصطلک

اطلاعات بیشتر

پروژه هما کیدز

1

پایدارسازی گود پروژه هما کیدز

اطلاعات بیشتر

ساختمان مسکونی یوسف آباد

IMG_7828

طراحی و پایدارسازی گود ساختمان مسکونی واقع در خیابان یوسف آباد

اطلاعات بیشتر

ساختمان مسکونی شهران

20120520343

طراحی و پایدارسازی گود شهران خیابان طوقانی،

اطلاعات بیشتر

مجتمع مسکونی آزادگان

812728878_45758

طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دائمی ترانشه پروژه آزادگان، دارآباد

اطلاعات بیشتر

مصلی کرج

IMG_0140

طراحی و پایدارسازی گود مصلی کرج

اطلاعات بیشتر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

qqq

پایدارسازی رویه شاتکریت ترانشه خاکی دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

اطلاعات بیشتر

مجتمع مسکونی یوسف آباد

Untitled-12

طراحی و پایدارسازی گود واقع در خیابان یوسف آباد

اطلاعات بیشتر