خدمات

 

ژئوتکنیک:

 •  گودبرداری شهری و پایدارسازی و تثبیت دیواره‏ گود
 •  اجرای نیلینگ و انکراژ
 •  اجرای شمع و سپرکوبی
 •  میکروپایل
 •  دیوار برلنی
 •  اجرای دیوار آب‏بند با بتن پلاستیک
 •  طراحی سازه ‏های ژئوتکنیکی
 •  دیواره ‏های خاک مسلح
 •  بهسازی خاک
 •  اجرای دیوار حائل

 

ابنیه و ساختمان‏سازی:

 •  مجتمع‏ های مسکونی
 •  ساختمان‏ های بلندمرتبه
 •  هتل و بیمارستان 
 •  سازه‏ های صنعتی
 •  تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان 
 •  سوله و انبار‏های صنعتی
 •  ابنیه سنگین بتنی
 •  مقاوم سازی سازه‏ های موجود
 •  تخریب و تقویت بتن
 •  گودبرداری‏ های نزدیک به ساحل   

 

 

 

راه و باند ، سیستم‏های حمل و نقل:

 •  احداث جاده و پل
 •  تونل و سازه ‏های زیرزمینی
 •  بندر و لنگرگاه
 •  تاسیسات مکانیکی و برقی محوطه سازی
 •  بزرگراه ‏ها و تقاطع های غیر هم‏سطح
 •  محوطه‏ سازی
 •  اجرای پل و تقاطع غیر هم سطح
 •  اجرای تونل و سازه‏ های زیرزمینی

 

 

آب و زیرساخت‏های هیدرولیکی:

 •  آب‏ بندی گودها و سدها
 •  سدسازی
 •  کانال و شبکه‏ های آبیاری و زهکشی
 •  سیستم ‏‏های فاضلاب شهری
 •  خطوط انتقال آب و فاضلاب
 •  تاسیسات تصفیه آب و فاضلاب
 •  کنترل آلودگی‏ ها