برآورد قیمت پوشش ضد حریق

  • برآورد قیمت اجرای پوشش ضد حریق پیش رو می تواند ارزیابی مناسبی از پروژه به کارفرمایان ارائه دهد. لطفا اطلاعات را کامل وارد نمایید.
  • محاسبه زمان مورد نیاز مقاومت اجرای پوشش ضد حریق زیر طبق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان بدست می آید.
  • در هزینه بدست آمده کلیه هزینه های ماشین آلات، مصالح و نیروی انسانی در نظر گرفته شده است و قیمت ها با توجه به هرگونه نوسانات به روز رسانی می شود.
  • برآورد قیمت دقیق و بهینه با بازدید شرایط محلی و ارسال نقشه های سازه ای میسر خواهد بود.
  • برای هرگونه مشاوره و یا اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
 
 
 
تعداد طبقات از تراز همکف
متراژ هر طبقه
متراژ کل زیر بنا
ارتفاع ساختمان
کاربری ساختمان
ساعت زمان مقاومت ضد حریق
0
 
به ازای متر مربع
برآورد کل
قیمت (تومان)
0
0